Наблюдение за очередью событий

-

От автора jquery.page2page.ru

 
Мини-игра про поход за продуктами во время карантина.

за Comic Sans извЕняем